Legenda

Následující legenda popisuje způsob, jakým se hodnotí jednotlivé fansuby.

Vizuální stránka

 • Celková kvalita enkódu
 • Stylování titulků
 • Případné další detaily

Gramatické chyby

 • Hrubé chyby
  • Chyby v y/i
  • Velká písmena
 • Malé chyby
  • Chyby v interpunkci

Stylistické chyby

 • Hrubé chyby
  • Špatná, zmatená nebo jinak nepřirozená stavba věty
 • Malé chyby
  • Drobné chybičky ve stavbě věty (vč. překlepů)

Jak u gramatických, tak stylistických chyb bude probíhat známkování jako ve škole při diktátu. Tedy co hrubá chyba, to půl stupeň dolů (po stupních by to byla až moc velká rychlovka).

Přesnost překladu

Jak moc se překládající ve svém překladu strefil do toho, co bylo řečenou replikou opravdu zamýšleno. V tomto bodě si dovolím rozepsat známkovací škálu:

 1. Dokonalý překlad. Překládající perfektně zvládl jak faktografickou, tak estetickou stránku překladu. Tento bod zde je jen proto, aby bylo od čeho se odpíchnout, protože ho v našich vodách pravděpodobně potřebovat nebudeme.
 2. V překladu samotném jsou maximálně jedna dvě velké (překladatelské) chyby, volnost překladu je v úměrných mezích a titulky samotné se čtou tak, jak se číst mají, tedy lehce a pohodlně.
 3. Přesně jako ve škole, víceméně dobrá práce, ale v některých místech to hodně hlasitě skřípe. Z titulků lze bez nějakých dramatických problémů poznat, o co se jedná. I přesto je ovšem co zlepšovat. Maximálně do deseti velkých a menších chyb dohromady.
 4. Překladatel se moc nechytá, ale pořád se z toho v rámci možností dá nějakým způsobem pochopit, o co jde. Horko těžko, ale přece. Dvacet a víc velkých chyb, malé nemá cenu počítat. Pokud budete mít možnost výběru, tuhle volbu už můžete s klidem přehlédnout.
 5. Překlad, v němž fakticky není správně prakticky nic a estetická stránka také velice silně pokulhává. Jedná se většinou buď o parodicky zamýšlené překlady anebo absolutní neschopnost překladatele.

Nuance

 • Volba slov
 • Zabarvení výpovědi (jak se podařilo či nepodařilo vystihnout mluvu postavy)
 • Kolik z původní informace bylo zachováno

Hodnoceno na škále od 1 do 5 jako ve škole.

Obtížnost

Ne všechno lze měřit stejným metrem. Proto bude dobré do faktorů hodnocení přimíchat i obtížnost. Na tuto položku má vliv především žánr a cílová skupina, protože jinak se bude mluvit v pořadech pro děti a jinak pro dospělé.

Škála zde:

 • 1-2 - Pořady pro děti
 • 3-4 – Jednoduché série (komedie, harémovky, šónenovky)
 • 5-6 – Průměrné série pro starší obecenstvo, potřeba vyšší znalosti obou jazyků pro správné pochopení výpovědi
 • 7-8 – Těžké série obsahující obrovské množství frází, hru se slovy, složité dialogy a podobně
 • 9-10 – Extrémně těžké série obsahující tuny hluboké symboliky, těžkou hru se slovy, archaický jazyk a další všemožné vymoženosti

Další aspekty

 • Využívání jiné než české transkripce
 • Používání honorifik

Celková známka hodnocené epizody se pak bude odvíjet víceméně od všech výše zmíněných aspektů. Není ovšem vyloučeno, že se s průběžným bodováním nakonec nebude shodovat. Může se tak stát například z důvodu až moc volného překladu v daných situacích (může se stávat u volnějších věcí, jako jsou například komedie a podobně). Škála stále zůstává jako ve škole.