Recenze

Mass Effect: Paragon Lost

  Hned na začátku je nutno předeslat, že film Mass Effect: Paragon Lost není kvůli velkému množství vojenského slangu překlad vhodný pro začátečníky. Zkratkovité vyjadřování mariňáků lze převést z angličtiny...

 
Hned na začátku je nutno předeslat, že film Mass Effect: Paragon Lost není kvůli velkému množství vojenského slangu překlad vhodný pro začátečníky. Zkratkovité vyjadřování mariňáků lze převést z angličtiny do češtiny jen s velkými potížemi, a proto by měl mít každý případný překladatel při ruce Slovník nespisovné češtiny, Šmírbuch jazyka českého, anebo hodně štěstí při googlování.

RPGčeštinyzobrazit recenzi

celková známka4 překladVáclav Kosán
Vizuální stránkaGramatické chybyStylistické chybyPřesnost překladuNuanceČeská transkripceHonorifika
Nelze hodnotit343-5Nelze hodnotitNelze hodnotit

Rozbor

Na rozdíl od většiny anime je tento japonský film asi jediný, který doporučuji zhlédnout s anglickým dabingem. Proto budou dokumentační obrázky v tomto rozboru pro snadnější pochopení toho, co kritizuji, obsahovat jak české, tak anglické titulky.

Hned první dva titulky filmu mylně navozují dojem, že to je epilog, ale ve skutečnosti se jedná hned o několik překladových chyb. All said and done je zkrácenina When all is said and done, což se dá přeložit jako podtrženo a sečteno, zkrátka a dobře atp. Fráze gonna (going to) je vyjádření budoucího času, nevyhnutelnosti. Come down to v tomto kontextu znamená zredukovat, odvíjet, záviset. Jelikož je ta věta velmi hovorová, je lépe nahradit spisovné několik hovorovým pár.
„Podtrženo a sečteno, všechno bude záviset na pár rozhodnutích, který tu uděláme.“

Otrocký překlad včetně gramatické chyby (To, kdo jsme…). Jak snadněji vyjádřit, že člověka dělají jeho činy nežli biblickým „Po jejich ovoci je poznáte.“? Matouš 7:16
„Člověka vždycky poznáš podle jeho skutků (činů).“

O ponaučení ani slovo. „Cožpak tomu bylo kdy jinak?“

Out here je hodně vágní vyjádření zahrnující jakékoliv místo mimo cvičiště a lze je vyjádřit stejně vágním, ale výstižným tady.

Zapřísáhnout se, nebo přísahat? Vojáci skládají přísahu, v níž přísahají. Významový posun je doufám jasný bez dalšího vysvětlování. „… které jsme přísahali chránit.“

Psaní číslovek je někdy kříž, ale pravidla hovoří celkem jasně. Tisícovky se píší bez interpunkčních znamínek, buď bez mezer, anebo s mezerami: 8000, nebo 8 000. Já však preferuji v titulcích psaní číslovek slovy: osm tisíc.

A číslovky podruhé, včetně chybného použití spojovníků. „Atmosférický tlak: žádná/nula celá osm.“

Gear up neznamená, aby si vzali výstroj, ale výzbroj. Následuje scéna, v níž si mariňáci vyndávají ze skříní zbraně. Výstroj je jednoduše vše, co mají vojáci na sobě včetně doplňků – kupříkladu uniforma, plynová maska, polní lopatka, drobné doplňky atd. Výzbroj jsou všechny zbraně.

„Jo!“ Toto je chyba, která se opakuje v celých titulcích, proto ji zmíním pouze jednou. Citoslovce do titulků nepatří, pokud nejde o onomatopoeia nebo o titulky pro sluchově postižené. Jinak nelítostně mazat.

„A jste si kvit.“

„Já vím, kdo jsou moji hrdinové.“ To, že Vega používá množné číslo heroes ukazuje, že mluví všeobecně, nikoliv konkrétně o Shepardovi.

„Je na čase, abyste si tu svou uniformu zasloužili.“ Přivlastňovací zájmeno lze však bez obav vynechat.

„… přišly rovnou z velení“. Jedno písmenko a hned je to překladová chyba.

Sink in je fráze, jež v tomto kontextu znamená vrýt si něco do paměti. Kapitán tedy jednotce říká, aby si ty informace dobře prostudovali a zapamatovali. „Dobře si vryjte do paměti, proti čemu stojíte.“

Krásný příklad mariňácké mluvy, kdy v zájmu úspornosti vynechávají některá slova. Think that you are tough. Think that you are built like a brick shithouse. „Myslete si, že jste drsní. Myslete si, že jste největší tvrďáci.“

„Léky z téhle planety kurýrují naše dětičky po celé galaxii.“

Kromě frází má překladatel problém i se slovesnými časy. „Nebude to snadný, dole začíná bejt pěkná mela.“

„Hurá!“ Opravdu je to pouze bojový pokřik.

Second (in command) = zástupce (velitele)

Vorcha podle vzoru žena aneb po č tvrdé y.

Jó! Pokud máme dojem, že divák je hluchý a neslyší prodlouženou samohlásku…

Vykání, nebo tykání? Velmi častý problém tohoto překladu. To, že se mezi sebou mariňáci oslovují příjmením, ještě neznamená, že si vykají. Vykání přichází v úvahu jen ve vztahu vojáci–kapitán/admirálové, Nicky–Vega, vojáci/Messner–Treeya.

Ačkoliv jsem zastánce vteřin, ne v tomto případě. Vojenská mluva má být naprosto přesná. Proto tedy pouze patnáct sekund, nikoliv vteřin. Vteřina je vedlejší jednotka pro rovinný úhel.

Potrat! Potrat! Ale teď vážně, slovo abort zde znamená ruším (misi). „Zastavte to! Zastavte to! Sestřelili Alfu a Betu!“

Humpolácky ripnuté titulky zamotaly překladateli hlavu. V češtině se píše gamma pouze s jedním m. „Rozumím, Gamo, výsadek se ruší.“

Žádné rozkaz zde zrušen nebyl, ale náš pilot Mason se rozhodl rozkazu neuposlechnout. Takže: „Končí úhybný manévr a vrací se.“

Raději je zkuste hledat.

Flyboy je slangový výraz pro pilota, tak proč nepoužít slangový výraz flígr? A protože tu máme gonna, můžeme se uchýlit k dalšímu hovorovému výrazu: „Zmákneš to, flígře?“

Raději s mými bariérami nic neprováděj, ale „Mrkni, jestli bys dokázal vylepšit moje kinetický štíty.“

„… ale co já teď mám použít místo štítů?“

Ne ledajaké informace, ale taktické informace.

„Krogan nikdy neodmítne/nepustí šanci…“

Sloveso flank sice znamená obejít, ale také napadnout z boku, aby následující věta dávala smysl.
Essex: „Ne, obejdeme celou jejich linii a vpadneme jim do zad.“

„Už jdou“ nebo i „Připravte se.“

„Vidím jednoho ostřelovače, který vás má na mušce/v hledáčku/na vás míří“, anebo „vidím jednoho ostřelovače, jak si na vás brousí zuby.“

„No, poslední šanci zahrát si před smrtí na frajera jsem prošvihl.“

Tento obrázek tu není ani tak kvůli překlepu ve slově štěstí, ale kvůli tomu, že se v celém překladu neustále opakuje uvozování podřadných souvětí pomocí tak.

Několik příkladů: Jestli chceš někoho uctívat, tak jsem přímo tady, zlato. Pokud se dostanou dovnitř, tak budeme týden seškrabávat kolonisty ze zdí. Ať už je tam cokoliv, tak to rozhasilo naší dálkovou komunikaci. Ať už je to odkudkoliv, tak to vyzařuje silné širokopásmové vysílání. Když vypálil na tu loď, tak dělo bylo jen na polovičním výkonu. Tak, jestli je Essex pořád naživu, tak si pro něj dojdu.

Ale no tak, Kamille není žádná kurva, možná tak ještě „Do prdele!“

Stand down je vojenský povel, který znamená pohov. „Dej si pohov, mariňáku! Nejsme vrazi!“

Ano, každý se občas mýlí, ale tady mluví Essex o sobě.

Big time je intenzifikátor, který nelze odbýt slovem hodně. „Máš to u nás, strašlivě moc.“

V tomto titulku Mason nemluví přímo k Vegovi.

Kromě toho, že čárka za slovem technicky nemá co dělat a že na místo uvozovek jsou použity tzv. primy a že ukončující uvozovka by se v tomto případě měla psát před interpunkčním znamínkem (pokud by byla čárka na místě), máme tu ne příliš dobře přeloženou frázi be in the dog house. Tato fráze znamená octnout se v nemilosti, což přeneseně sice problém je, ale frázi to nevystihuje. „Pořád jsi v klatbě.“

Zde si patrně překladatel myslel, že Essex mluví ke všem, ale hned druhá věta naznačuje, že mluví ke Kamille: „Hele, mohla bys toho nechat? Už jsem se ti omluvil.“

Hold down the fort je fráze znamenající v češtině mít na povel.

O zodpovědnosti a důležitosti tu není ani slovo, zato admirál Hackett upozorňuje, že tento druh velikosti (slávy), à la Shepard (předcházející titulek), ho přijde dost draze. Abych ušetřil místo, v následujícím titulku Hackett Vegovi, alespoň podle překladatele, vyká, ale pokud ho oslovuje „synu“ (na konci filmu), není rozhodně vykání na místě.

Pokud hned v první větě Messner předává svou loď mariňákům, nemůže hned v následující větě použít inkluzivní plurál. Nedovedu si představit, že by majitel svou loď nazval mackem, ale spíše holkou (baby).

Jakoby, nebo jako by? To je, oč tu běží. Jednoduchá pomůcka lepší než tisíc vysvětlování významového rozdílu: mohu-li říct jako kdyby, píše se jako by.

Nemluví se tu o munici, ale o palebné síle. „Na tohle místo stačí moje bouchačka.“ Což jen potvrzuje další věta: „Ale prosím, já tu tvou zbraň viděla, Essexi. Nerada ti beru iluze, ale… není tak velká.“

Grunt je slangový výraz pro příslušníky pozemního vojska, infanteristy, česky tedy bigoš či blátošlap, hodilo by se i (bezvýznamný) pěšák. Proč tak nazývá mariňáky, je věc jiná. A mezi řádky se musíš naučit číst, nikoliv musíme. Před jako chybí čárka.

„Tak ti doporučuju, aby sis naplánoval opici, protože ti ho pořád visíme spoustu.“

Z toho tykání a vykání jde jednomu hlava kolem… Eskadra je označení pro svazek válečných lodí stejného druhu, nebo u vojenského letectva označení svazku letek stejného druhu. V tomto filmu je Delta označení Vegova týmu.

Když už nestačí promiň, tak aspoň Omluv ji. 2., 3. a 7. pád ní/jí, 4. pád ni/ji.

„Proč na ni musíš pořád tak zírat.“ Kromě nešťastného 4. pádu tu o začínání není ani slovo.

Nikde ve významu slova pout není šklebit se. Čárka před spojku a se píše pouze v případě, když jsou věty v jiném vztahu než ve slučovacím – odporovací, stupňovací, vysvětlovací, důsledkový. „Já nezírám a vojáci se nemračí.“ Pokud chceme zdůraznit pomlku v řeči, je lépe použít pomlčku, která se píše pomocí alt+0150.

Jako v češtině neexistuje ukazovací zájmeno tám, neexistuje ani támhleto.

Naprosto pomýlená věta. „Pokud ti nevadí, když se ti vetřu/vložím do akce.“

Hned od prvního setkání, viz výše, je nabíledni, že Messner není žádnej slušňák. „Jasně, kde jsem nechal vychování? Jsem Messner, soukromej dovozce.“

„Mohl bys brnknout lampasákovi, co to má na starosti, aby nám otevřel?“ Slovo bad boy se vztahuje k powers that be nikoliv k podzemnímu krytu, před jehož vraty právě stojí.

„Proto se nepodělili (o ten důvod) s vlastní bezpečnostní jednotkou? Ušetřete mě.“

„V každém případě chci, aby to zmizelo.“

„… aspoň to po nás nestřílí.“

„Hou, stůjte, doktorko.“

Naprosto nechápu, co překladatele vedlo k tomuto nesmyslu. „Další krok vede do nebe.“

Neznám zde důvod k přechýlení, patrně to bylo převzato ze hry, a ačkoliv nemám celkem nic proti přechylování, u asari je to naprostý nesmysl, a u Liary dvojnásobný, protože oba/obě její rodiče byly asari.

Toto není výtka překladateli, který jen převzal zavedený český překlad. Asi nejsprávnější překlad slova Reaper je žnec.

Fráze pustit žilou znamená připravit někoho o peníze, darovat krev, stará lékařská technika, ale zde patří jít po krku.

„Zpátky do kolonie!“ Nemusím doufat kreslit obrázky, abych znázornil rozdíl mezi předložkami.

… grow a pair (of balls) někdo tu nemá odvahu/koule. Zašít má zcela jiný význam (schovat se za účelem lenošení).

… abyste… !!!

Baby znamená miminko, a pokud to slovo použijeme pro cokoliv jiného, překládá se kupříkladu jako miláček.

„… do kokonů.“ Kóje je opravdu něco jiného.

„… nelze odhadnout, zda střela bude mít nějakou sílu.“

„Že jim to ale trvalo.“

„Do prdele, těm snad není konce!“ Son of a bitch je zde jen jako zvolání (proto je oddělené).

Pokud ho ukradli, snad ho vrátí živého… „Dostal žihadlo, ale ještě žije?“

Zde je na místě čárka před a, ve významu odporovacím (jediná střela, ale tys ji promrhal)? I když jsem si vědom, že by se dal ukecat i význam spojovací…

Vega je buď nadržený bastard, nebo říká něco jiného. „Já vím! Ale ještě jsem Kamille nehodil přes palubu – nikoho z našich lidí!“

„Cirkulační a respirační soustava je v pořádku“, anebo je Essex robot?

Toto se tam vyskytuje často. Antidote není žádný lék, nýbrž protilátka.

Perfected cure není lék zdokonalený, ale dokončený. Vega mu nechce jen podat, ale píchnout. (Vím, jak je to myšleno, ale podat lék se anglicky řekne administer a cure a překlad se má držet hovorovosti.)

Oblíbená to chyba aneb silnější pes mrdá. Top dog znamená zkrátka elita, vládci atp.

„Hele, vím, že si naši šéfové zrovna nekápli do noty, ale teď jsme pro jednou na stejný lodi.“

„Cerberus se taky snažil dát do kupy/ukuchtit protilátku.“ Tyto dva obrázky jsem vypíchl ne proto, že by ty chyby byly závažné, ale proto, že je potřeba dodržovat nuance. Pokud Messner používá takto silně emočně zabarvené hovorové a expresivní fráze, je potřeba hledat české ekvivalenty, aby výsledné titulky nebyly studené jako čumák.

Opět stejně jako Reaper–Smrťák. Kolektor jakožto sběrač je termín používaný v elektronice. A jelikož ženci provádějí sklizeň (harvest), mají své pomocníky sběrače.

„Neměli pro mě vězení/celu“ nebo „Neměli mě kam strčit“. Quad je zkráceně quadrangle.

Nechápu, jak někdo může z naprosto jasných vět vymyslet pravý opak toho, co postava říká. „Vím, jak na tom jste, člověče. Jsou v přesile a mají víc zbraní.“

„Vezmeme to menší oklikou.“

„Přijde na to, pane… Vidíte ještě někdo Essexe?“

„Zatracená smůla…“

„Jedno jak to naservíruješ, naše šance je minimální.“

„Ale jednou se splíst musíš, a já bych řekl, že máš načase.“

„… a sběrači neradi nechávají důkazy.“

To by mě také zajímalo, protože je nikdo nevysává ale spíše drtí, nebo spíše rozkládají.

Stejně jako naši Smrťáci a Kolektoři, i asarijka je výplod našich překladatelů her. Opravdu je nutno vytvářet ženský rod od asari, když asari je rasa žen?

Pretty much není tak bezvýznamné, abychom ho mohli vynechat. „Jsme celkem dost nahraný, co?“

„… nastavím protilátku na rozprášení.“

Aneb proč je nesmysl dělat verzi pro Sheparda a Shepardovou. Co když jste hráli se Shepardovou a randili s Liarou? Vážně…

„Ale právě teď by mi stačilo, kdybychom se všichni dostali domů.“

„Připomeň mi… ty jsi začínal v programu pro piloty, že?“

„… aby ohrozili náš mandát.“

„Jak se ti tohle líbí?!“

„… data-náramek!“ Jak je vidět z minulé scény.

„Vím, že byste zachránil všechny, kdybyste mohl.“

„Znám vás natolik dobře, abych věděla, že učiníte nejlepší rozhodnutí… a já to pochopím.“

„A za příkladnou službu Alianci dostáváte pochvalu.“ Commendation opravdu není vyznamenání, ale pochvala. V následující větě se také dozvíme, že Vega byl i povýšen z poručíka na komandéra poručíka.

„Gratuluji, komandére poručíku Vego.“

Come in hot je poněkud neobvyklá fráze vyjadřující přímý výsadek do již probíhající bojové akce. Takže by se to asi dalo přeložit: „Výsadek do ostré akce/do gefechtu. Připravte se!“

Závěr

Problémy s titulky začaly hned od samého začátku. Překladatel nezvládá složitější a některé jednodušší fráze, dělají mu problémy slovesné časy. Nedokáže podle příznakových slov určit vztahy mezi postavami (tykání, vykání), hovorovost atd. Gramatických chyb a překlepů není mnoho, ale na dva korektory jich tam je přesto celkem dost, stylistickými chybami se titulky jen hemží vinou přílišného komplikování vět, namísto snahy, aby titulky odsýpaly.

Celková známka: 4


Komentáře: 46

 1. Ryuuka

  Dobře jako zarytý fanoušek Mass Effect universa musím napsat pár připomenutí k opravám překladu.
  Vorcha – Ano ano, ať už to vypadá jakkoliv divně správný překlad je Vorchy. Pokud nenapíšeš Vorči, skloňuje se podle Předseda.
  „Rozumím, Gamo, výsadek se ruší.“ – Tady nemluví k týmu Gama, ale k velení tím pádem „Rozumím, výsadek Gamy se ruší“ nebo „… výsadek Gama se ruší.“ (Pokud se na Gama díváš jako na označení týmu nebo výsadku.)
  Podívejte se po přeživších. – Světě div se, ale tohle je zcela přijatelná věta, která v kontextu sedí více než „hledat“.
  Kinetické štíty – V ME existují jak štíty tak bariéry. S ohledem na to, že umí používat biotiku se více hodí bariéry nebo kinetické bariéry.
  „Máš to u nás, strašlivě moc.“ – Nevím jestli by to řekl zrovna takhle, zní to divně i na divné poměry. Spíše bych doporučil „Hodně ti toho dlužíme./ Dlužíme ti…Hodně!“ (Ale je to jen můj názor!)
  „Pořád jsi v klatbě.“ – Pokud by mě někdo málem dostal a já byl naštvaný, volil bych nejspíše jiných slov. „Technicky“ jsi mě málem sejmul taky! Pořád tě nemám rád! (Ale opět čistě můj názor!)
  Hackettovo vykání. – Ano Hackett skutečně Vegovi vyká (stejně jako neustále vyká Shepardovi). Oslovení „synu“ na tom nic nemění.
  „Tak ti doporučuju, aby sis naplánoval opici, protože ti ho pořád visíme spoustu.“ – Nejsem si jistý, ale nehodilo by se sem více „…ještě ti toho dost dlužíme.“
  „V každém případě chci, aby to zmizelo.“ – Myslím, že ti unikl význam „need“, Vega to vyloženě „nechce“, ale nehodlá riskovat a prostě to „potřebuje“.
  Reaper – Souhlas je to zavedené (Smrťák), stejně tak Kolektoři. Já osobně bych radši zůstal u Reapři, jak tomu bylo v Mass Effect 1.
  „… nelze odhadnout, zda střela bude mít nějakou sílu.“ – Střela má vždycky nějakou sílu (Fyzika!), tady se spíše baví o účinku oné síly, takže „poškození“.
  Asarijka – Stejné jako Kolektoři a Reapři (Smrťáci), se drží českého překladu. Což plně schvaluji, protože to usnadňuje orientaci. Není nic horšího, než když se jednotlivé překlady názvů liší. (viz. překlad Dragon Age Dawn of the Seeker a jejich chór/oltář).
  „Gratuluji, komandére poručíku Vego.“ – Taková drobnůstka na konec. Je to buď komandér-poručík (nemá dvě hodnosti nýbrž jednu), nebo nadporučík. Český překlad hodností je kapitola sama pro sebe.

  Na závěr bych doporučil, když už hodnotím překlad, který je podpořen nějakým universem, toto universum nastudovat a až poté hodnotit. Ono ty spojitosti a významy dělají hodně.

  Pozitivně hodnocen. Líbí / Nelíbí: Líbí 14 Nelíbí 3

  • Ryuuka

   Jinak si musím trochu rýpnou do citoslovcí. To, zda v překladu budou či nikoliv, je rozhodnutí čistě překladatele. Chápu, že někteří lidé nevidí citoslovce rádi, na druhou stranu jiným nevadí (a najdou se i tací, co je mají rádi). Přestože to nemusí být pravopisně správně, citoslovce určitou větu dokáží podtrhnou (ne všechny samozřejmě) a celkově uvozují pocit bližšího kontaktu diváka s dějem. (Existuje na to myslím i psychologický článek o podvědomých účincích zvuků /i v psané podobě/ na porozumění textu a větší prožití děje.)

   Líbí / Nelíbí: Líbí 4 Nelíbí 5

   • „Britští vědci zjistili…“

    Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 1

    • Ryuuka

     still better than „This guy said…“

     Líbí / Nelíbí: Líbí 3 Nelíbí 1

   • Ratman Ratman

    Jenomže když překládáš anime, tak před sebou toho psa máš a slyšíš ho štěkat.

    Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 1

    • Ryuuka

     Nikde v textu sem „woof woof“ neviděl, mě de o ah, yeah atd. Normálně taky používáš hej, jo, ha atd.

     Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 2

     • Ratman Ratman

      Funkčně je to to samé jako štěkání, nic to neznamená a špatně to v textu vypadá.
      Konkrétně jde o Ah-Oh Yeah, což je obzvlášť děs. Stejně jako „Ach, Páni!“ to zní to jako by měl dotyčný v řiti pádlo. Styděl bych se cokoliv takového vůbec mít v titulcích toho, co překládám. Předstíral bych, že to tam není.

      Líbí / Nelíbí: Líbí 4 Nelíbí 2

  • Idaho Idaho

   Po č se tvrdé y v češtině nepíše.

   Alfa a Beta byly sestřeleny, zbývá Gama a Delta. Vega je členem Delta týmu. Je to jasné?

   No.jpg

   Vega je voják, nikde jsem si nevšiml, že by užíval biotiku, viz jeho part na večírku v Citadel DLC. Kromě toho tento film není právě ukázkou ME lore.

   Moje návrhy nejsou ultimátně správné a dohadovat bychom se o nich mohli donekonečna. Podle mě to schůdné je.

   Podle mého názoru mu spíše tyká. Jelikož se v angličtině nerozlišuje mezi tykáním a vykáním, musíme se pro převod do češtiny rozhodovat podle příznakových slov, mezi něž patří kupříkladu slovo „synu“.

   Zavedené „překlady“ způsobily už tolik zla, že na ně nehodlám brát ohled.

   Odkazuji tě na slovo „nějaký“ před „sílou“, snad tě to trkne.

   Souhlas s komandérem, řešil jsem, zda tam dát kvůli skloňování spojovník, či ne, ale až později mě došlo, že by to mělo být „komandér-poručíku“. Hodnosti jsou věc zapeklitá pro češtinu, ale zas ne tolik, abychom nemohli rozlišovat mezi hodnostmi obvyklými v námořnictvu a pozemní armádě.

   Hry Mass Effect jsem hrál více než dost, nikdy však v češtině, takže nejsem nakažený.

   Líbí / Nelíbí: Líbí 3 Nelíbí 4

  • Remogeus

   Já mohu k tvým poznámkám dodat jen jednu drobnost – Lieutenean commandant je hodnost u námořnictva, v AČR jí odpovídá hodnost majora – to tedy znamená, že Vega byl hodností Lieutenean, což je u pozemních jednotek kapitán.

   Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 1

 2. Orgez

  Ohledne tech barier nemas pravdu… v mass effectu existuji dva typy stity a bariery… v tomto ohledu to musis brat z pohledu zamereni te postavy. Takze bariery maji adepti, vanguardi… Stit ma inzenyr, vojak, sentinel a infiltrator…

  Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 1

  • Orgez

   Toto není výtka překladateli, který jen převzal zavedený český překlad. Asi nejsprávnější překlad slova Reaper je žnec. To si delas srandu ne ?? Opravdu si delas srandu…. Koukni na YOUTUBE a podivej se na reaper + podivej se na cesky preklad mass effect 3 a dalsich reaper=smrtak ja ti dam znec.. pouzij svuj znec a rekni jak udelas „reaperi/smrtaci utoci“ ?

   Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 3

   • Implying že žnec není to samé jako reaper.

    Pozitivně hodnocen. Líbí / Nelíbí: Líbí 10 Nelíbí 0

    • Ratman Ratman

     V „Reaper“ jsou dvě r a když to vyslovuješ po anglicku tak taky í, takže tam zároveň je ta drsnost a zároveň to emo.

     (Implying že nejlepší překlad „Reaper“ je cokoliv jiného než „Sekáč“)

     Líbí / Nelíbí: Líbí 4 Nelíbí 0

   • Orgez

    Opět stejně jako Reaper–Smrťák. Kolektor jakožto sběrač je termín používaný v elektronice. A jelikož ženci provádějí sklizeň (harvest), mají své pomocníky sběrače.
    Zase.. a jedno a to same KOLEKTOR JE RASA…. krucinal… to neni mozny jak dokazes totalne prekroutit mass effect.. zahraj si to… a pak to tu oprav….

    Líbí / Nelíbí: Líbí 2 Nelíbí 2

   • pouzij svuj znec a rekni jak udelas „reaperi/smrtaci utoci“ ?

    „ženci útočí“
    A ty si doplň slovní zásobu mateřského jazyka.

    BTW Pratchettův „Reaper Man“ je do češtiny přeložený jako „Sekáč“.

    Líbí / Nelíbí: Líbí 4 Nelíbí 0

    • Orgez

     Pekny… ale podivej se jak to zni… jinak se sice pekne ze si mam doplnit zasobu sveho jazyka jenze ja nato mam papir… jsem dyslektik a dysgrafik rikej si co chces me je to jedno… navic se nerozebira muj jazyk ale reaper a kolektor…

     Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 4

     • Je pěkné, že se tím papírem na blbost chlubíš.
      A zní to úplně normálně. Hezky česky.

      Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 0

      • Orgez

       ano zni jenze prekladas nazev rasy… to mi chces rict ze budes prekladat new york ? Reaper je rasa kolektor je rasa… kdyz podhodis nekomu kdo hraje mass effecty to tvy zence a ssberace tak se ti vysmeje…

       Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 3

      • Překládá se pro širokou veřejnost, ne jen pro fan boye.
       Možná by bylo fajn sem hodit nějakou záložku nejen na to, co je to recenze, ale také na nějaké povídání o tom, co je to překlad.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 6 Nelíbí 2

      • Idaho Idaho

       Pokud vím, tak Reaper není rasa, ale mnoho ras, které byly přetvořeny. V podstatě i Collector je poddruhu Reaperů (přetvoření protheané), Banshee (přetvořená asari) a další. Nějak mi uniká smysl debaty.
       Zavedené „překlady“ spáchaly už tolik zla, že se jimi nehodlám zabývat.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 2 Nelíbí 1

      • Orgez

       to ano prekvapive mas pravdu jenze v jednom se mylis.. at se ti to libi nebo ne reaperi jsou stroje a ano vyuzivaji jinych ras… a ano i protheanu jenze tyto „pretvorenci“ maji svuj nazev a ten by se mel dodrzovat to je tak tezke proste prevzit to slovo z aj a napsat reaperi a kolektori ? Navic idaho prekvapujes me najednou to pises jako normalni clovek kde mas ty znce sberace apod. ? Najednou jde pouzivat original protoze by to znelo divne s cekyma nazvama ?

       Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 0

      • Ryuuka

       Ne ne, uniká ti pár faktů. Reapři jsou regulérní rasa (vytvořená Leviathany), něco jako moderní Gethové, a jako taková má také samostatný název. Banshee, Husk a další jsou jen přetvořenci. Kolektoři jsou teoreticky přetvořenci taky, ale vzhledem k tomu, že Protheani už nejsou (Javika nepočítám) jsou de facto rasa, která se „vyvinula“ z Protheanů.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 2

      • Idaho Idaho

       Ryuuko, Orgez, vy jste úplně mimo. Leviathani jsou první Reapeři, tzv. Harbingeři (viz Leviathan DLC). Reaper je spojení organického a syntetického života.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 2

      • Ryuuka

       Já si pamatuji, že říkal něco ve smyslu „Vytvořili jsme je, aby nám sloužili, ale pak se obrátili proti nám. Aby zachovali každou rasu, rozhodli se ji přetvořit do nové podoby“. A pak je přirovnával ke ghetům.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 0

      • Idaho Idaho

       Leviathani říkali, že vytvořili AI, která měla za úkol zajistit, že nevyhyne organický život ve vesmíru, ale ta AI se vzbouřila proti nim. (Leviathan DLC)
       V rozhovoru na konci ta AI řekne Shepardovi, že si Leviathani neuvědomili, že jsou součástí problému a že z nich vytvořil první Reapery.
       Mimochodem, každou ME hru jsem hrál asi 10x a četl jsem i všechny komiksy a knihy, takže myslím, že o ME univerzu něco vím, ale stoprocentní odborník zase nejsem. :)

       Kontroverzní komentář. Líbí / Nelíbí: Líbí 8 Nelíbí 3

 3. kroana

  Já si nemůžu pomoct, ale občas mi to, co tam Idaho opravil, přišlo jako podobná chyba:)
  příklady…
  Bylo tu třeba učinit několik rozhodnutí=>„Podtrženo a sečteno, všechno bude záviset na pár rozhodnutích, který tu uděláme.“ Když už, tak na několika rozhodnutích, kterÁ tu uděláme.

  Nezabývala bych se tím, kdyby jsi neupozorňoval na vorchy (prosím o přepis názvu, jaký bys použil ty. Vorchi, zní totiž ještě hůř)

  Dále „Kurva! Kamile!“=>Do prdele… to jako vážně? Rozumím tomu, že je to přesnější, ale dle mého názoru vulgarismy do překladu prostě nepatří. Je to subjektivní dojem, ale jednoduše… tato oprava mi jako vylepšení vážně nepřijde.

  Hodně ti dlužíme=>Máš to u nás, strašlivě moc. Tohle by neřekl asi nikdo. To by i kombinace těchto vět Strašně moc ti toho dlužíme, zněla líp.

  Sama nepřekládám nejlíp a nepovažuju se za někoho, kdo by měl hodnotit cizí překlad, ale tady mi to nedalo:(

  Líbí / Nelíbí: Líbí 4 Nelíbí 5

  • Idaho Idaho

   Kroano, myslím, že jsem první větu rozebral naprosto jasně. Chybně pochopené fráze, neznalost časování tu větu naprosto překrucuje.

   Napsat po č tvrdé y může jen pologramotný člověk, co vychodil první dvě třídy základní školy.

   Ano, mariňáci chodí pravidelně na lekce vybraného chování. Ale „shit“ není intenzifikátor kalibru „kurva“. Jo, kdyby tam bylo „fuck“, proč ne.

   Dovětek se odděluje čárkou.

   Bez komentáře.

   Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 6

   • kroana

    za předpokladu, že tam č napíšeš.
    Pokud název přepíšeš do češtiny a dáš tam č, tak je samozřejmě na místě I. Ale dát po i po Ch může také pouze ignorant. Protože ať se ti to líbí nebo ne, CH je v češtině tvrdá souhláska. Takže buď napiš českou alternativu s č, nebo nech y po ch. Těžko mu za to nadávat

    Líbí / Nelíbí: Líbí 2 Nelíbí 1

    • kroana

     Ještě jedna věc…
     Vím, že o české slovo nejde, ale vzhledem k tomu, že se v žádném slovníku nevyskytuje, nemůžeš hodnotit na základě svého pocitu, i kdybys měl pravdu. Což si myslím, že nemáš:-)

     Jediné, s čím v tomto bodě souhlasím, je množství gramatických chyb. Za ty bych dala i horší známku

     Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 0

    • Idaho Idaho

     Kroano, je jedno, jak se to píše, ale jak se to vyslovuje – vždy tam bude měkké i. Nehodnotím podle svého pocitu, ale logiky věci.

     Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 3

     • kroana

      ještě se zeptám… podle jakého vzoru, že jsi je skloňoval?
      pány? ženy? sakra… furt je tam tvrdý… jen se snažím od začátku vysvětlit, že pokud tam chceš měkké i, tak to slovo musíš přepsat do češtiny. Po č si ho tam klidně dej

      Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 0

      • Idaho Idaho

       Vorcha je podle vzoru předseda, ale jak jsi správně poznamenala, je to cizí slovo. Navlékat česká pravidla na cizí slova je někdy oříšek, ale proč mám dokola opakovat, že se tu jedná o výslovnost?

       Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 1

      • kroana

       http://cs.masseffect.wikia.com/wiki/Vorchov%C3%A9

       Tady to máš taky. Česká komunita Mass effectu se tedy mýlí?

       Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 1

      • Idaho Idaho

       Teď si nejsem jist kam odpovídám, systém komentářů je tu zvláštní, ale i přebírání gramatických chyb je pořád gramatická chyba. Teď je otázka, jestli tu chybu nepřevzali z českého překladu ME2. Já po tom pátrat nehodlám. Česká Bioware komunita mě netrápí.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 3

      • Ratman Ratman

       Asi se taky hodí poznamenat že ta wiki vypadá fakt děsně. Zjevně přeložené z angličtiny slovo od slova i se zachovaným slovosledem.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 4 Nelíbí 1

      • Idaho Idaho

       Ratmane: tento překlad pochází z jejich dílny, takže se tomu nedivím.
       V životě by mě nenapadlo, že se budu hádat s někým, zda se po č píše tvrdé y. To je možné jen v oblasti českého fansubu.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 2

      • Suzu319

       Kecy, hecy, tácy, taky se tam po měkké souhlásce píše samohláska y. Podle mě je to stejný případ.

       Jinak pěkná kritika, jen hrozně dlouhá. :D

       Líbí / Nelíbí: Líbí 2 Nelíbí 2

     • Ratman

      A přitom se třeba gejši píší s měkkým, i když jsou ženy.

      Já osobně „skici“ v téhle podobě vizuálně nesnáším, ale podle všeho je to tak.

      Co zmiňuješ je skloňování podle „hrady“, což je explicitní výjimka z pravidla o měkkých a tvrdých souhláskách.
      10) V koncovkách podstatných a přídavných jmen se řídí psaní i (í) a y (ý) po souhláskách obojetných v zásadě podle toho, patří-li jméno ke vzoru tvrdému, nebo ke vzoru měkkému.

      V koncovkách podstatných jmen vzorů muž, stroj; růže, píseň, kost; moře a stavení se píše vždy jen měkké i, í: učiteli, Francouzi, penězi, jeteli, košili, košilí, větvi, větví, větvích, obuvi, obuví, poli, polí, polím, polích, obilí, obilím; větvemi, stepmi, soukolími.

      V koncovkách podstatných jmen vzorů hrad, žena a město se píše tvrdé y: duby, domy, stavby, lampy, slovy, mýdly kromě koncovky -ích v 6. p. č. mn. u některých podst. jmen vzoru hrad, např. lesích, sklepích, kostelích, a koncovky -ami v 7. p. č. mn. vzoru žena, např. ženami, vrbami.

      V koncovkách podstatných jmen vzoru pán se píše měkké i v 1. a 5. p. č. mn.: lvi, holubi, orli, chlapi, psi, plazi; měkké i je také v koncovce 3. a 6. p. č. j. -ovi: chlapovi, psovi. Tvrdé y se píše ve 4. a 7. p. č. mn.: lvy, holuby, orly, chlapy, psy, plazy.

      Pozn. Také podstatná jména vzoru hrad zakončená na c mají v koncovce -y, např. tácy, puncy, nespisovné placy, kecy aj.

      V koncovkách přídavných jmen vzoru jarní se píše vždy jen měkké -í: holubí, sokolí, čapí, psí, soví, kozí, holubího, sokolímu, psích, kozími; cizí, ryzí ap. – V koncovkách přídavných jmen vzoru mladý se píše tvrdé -ý: veselý (člověk), bílý (mrak), veselým (hochem, hochům, ženám, děvčatům), veselých (hochů, hoších, žen, ženách, děvčat, děvčatech). V koncovce 7. p. č. mn. -ými se píše po m měkké i: veselými (hochy, chlapci, ženami, dětmi, písněmi, děvčaty).

      Podobně je tomu i v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích, např. otcovým (bratrem, bratrům, kabátům, sestrám), otcových, otcovými.

      Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 0

      • Idaho Idaho

       Suzu: recenze je dlouhá proto, že je to téměř devadesátiminutový film. To je více než čtyřnásobná délka než jeden díl seriálu. Na konci filmu jsem měl přibližně dvě stě čtyřicet chyb (bez opakovaných). Do galerie se bohužel zdaleka všechny nedostaly a do článku jsem vybral jen ty nejzajímavější.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 1

      • Suzu319

       Ratman: Aha, takže výjimka je jen vzor hrad… čeština je někdy zvláštní. :)

       Idaho: Páni, hodina a půl. Pak není divu.

       Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 0

 4. Drapi

  Nad něčím mi fakt zůstává rozum stát, ale pár těch oprav co tam děláš jsou maličkosti. :D

  Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 0

 5. Screen 81 je nějaký divný, ne?

  „April, Vega má práci. Omluv ji“.
  Snad omluv jej, nebo lépe omluv mě/omlouvám se, ne? Nebo též odpusť mi.
  A i v angličtině je to nějaký vágní.

  Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 0

  • Idaho Idaho

   Podle mého názoru se Christine omlouvá za sebe, nikoliv za malou April, ale je to docela nejasné, takže to lze odpustit. V každém případě je tam chyba. :)

   Líbí / Nelíbí: Líbí 0 Nelíbí 1

 6. Někde tady jsem skončil, bylo toho trochu moc… ale jen jedno vypíchnutí:

  „… ale co já teď mám použít místo štítů?“

  Raději:

  „… ale co mám teď použít místo štítů já?“

  Jen pro plynulost řeči :)

  Líbí / Nelíbí: Líbí 1 Nelíbí 0

 7. hintzu hintzu

  každý případný překladatel při ruce Slovník nespisovné češtiny, Šmírbuch jazyka českého, anebo hodně štěstí při googlování. <- nebo jen aspoň trochu umět rodnou řeč a nebýt úplný ignorant. Některé výrazy nejsou úplně snadné, ale člověk, který film u překladu slyšel, by většinu takto šroubovaných obratů nepoužil, pokud není naprostý ignorant. Trochu to připomíná některé české překlady her.

  Líbí / Nelíbí: Líbí 2 Nelíbí 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *